Dit project wordt door de eigenaren van het jacht begeleid.

Na de verlenging, van 38 tot 41 meter, heeft Mast Jachtschilders het oude met het nieuwe deel strokend gemaakt. 
Vervolgens wordt het totale jacht (alle dekken, van boven tot onder) opnieuw gespoten.